حداقل 10 درصد تخقیف در ثبت نام طرح پاییز - اطلاعات بیشر تماس با موسسه
02126407431

موسسه آموزش عالی آزاد نگاره، گروه آموزشی دکتر محمدی
Dr Mohammadi Educational Group

کارگاه SPSS

۵۵۰,۰۰۰ تومان
۴۰:۰۰ساعت

کارگاه نظریه های روان درمانی پروچسکا

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰:۰۰ساعت

کارگاه آموزشی کاپلان خوانی

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰:۰۰ساعت
۱۴